Skip to main content Skip to search

OMP Healthcare

Firma politikamız kesinlikle;

Şeffaf olmak, katılımcı olmak, denetlenebilir olmak, rekabetçi olmak ve kurumsal yapıdan ödün vermemek üzerine kurulmuştur.

Bizler bilginin değerini biliyoruz. Analiz etmek ölçmek ve buna göre yönetmek olmazsa olmazımız. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.

Bu amaçla çok iyi bir altyapı hedefimiz var. Bu gün ve yarın piyasada var olmanın şartı müşterileri iyi algılamaktan geçer.

Onların güvenini tesis etmenin yolu, her şeye değil yapabileceğin işe talip olmak ve taahhütleri yerine getirmek, müşteriyi stratejik ortak olarak görmek ve sağlayacağımız faydalar ve maliyet avantajı ile olacağını biliyoruz. Bu maliyet avantajı sadece faturanın altındaki uygun fiyattan değil, doğru hizmeti doğru zamanda ve doğru şekilde sunmaktan gelir.

Bilgimizi paylaşmaktan asla vazgeçmiyoruz.

Yaşar GENÇ
CEO – OMP Healthcare

yasar-genc-3

OMP Healthcare Hakkında

OMP Healthcare Danışmanlık, 20 yıllık sağlık sektörü tecrübesi ile, sektörün ihtiyacı olan kurumsallaşma ve uzmanlaşma açığını kapatmaya yönelik alternatif hizmet danışmanlıkları sunmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalarda, ilgili kurumun yapısı ve işleyişi en ayrıntılı şekilde analiz edilmekte, çıkan sonuçlar ve kurum beklentileri ışığında çözüm odaklı ulaşılabilir hedeflere göre planlamalar yapılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası arenada sektörün geldiği konum ve gidişat takip edilerek, yeni uygulamalar, profesyonel yönetim ve çözüm önerileri ile ülkemizdeki sağlık sektörüne danışmanlık hizmeti ile sunulmaktadır.

Danışmanlık hizmeti verirken herkese iyi gelen, standart bir reçetenin olmadığının farkında olarak, istenen sonucu alabilmek için hem doğru metodolojileri belirlemekte, hem de bunları doğru birleştirip, uyarlayıp yönetmekteyiz.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz kurumlara sağlamayı taahhüt ettiğimiz fayda; ölçülebilir, denetlenebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturmaktır.