Skip to main content Skip to search

CEO’nun Kaleminden

Hastanelerde Malzeme ve İlaç Gideri Yönetimi

Günümüz hastane yönetimlerinde bütçe yapmak kaçınılmazdır. Bütçe yapmak hem ciro projeksiyonu yapmak ve bunu yönetmek hem de gider projeksiyonu yapmak ve bunu yönetmek demektir. Her ikisi de çeşitli zaman dilimleri için yani aylık ve yıllık yapılabilir. Tüm bunların amacı şirketi bilinmezliklerle değil belirli planlar ve gerçekleştirmelerle yönetme isteğidir. Yapılan bu bütçeler de kurulan raporlama sistemleri ile anlık ölçülüp takip edilebilir. Bu sayede sapmalar hemen tespit edilerek hızlı müdahalelerle düzeltme yoluna gidilir.

Devamını oku

Hastane Yönetimlerinde Yeni Anlayış

Türkiye de özel hastanecilikte yönetim anlayışı son yıllarda ciddi bir değişim gösterdi. Alışılagelmiş tek adamlık yani patron yönetim modelinden büyük çoğunlukla çıkıldı. Aile şirketlerinden kurumsal işletmelere dönüş hızlandı. Devletin sağlık politikaları, yabancı sermayenin girişi ve rekabetin artışı ile bu gelişmeler paralel oluştu.

Kamuda dahi bu anlayış yavaş yavaş hâkim olmaya başlamışken özelin bunun gerisinde kalmaması gerekmektedir. Kamu hastanelerinin ortak noktadan birleştirilerek yönetilmesi, kamu özel ortaklığı olan PPP projeleri buna örnek teşkil etmektedir.

Devamını oku

Hastanecilikte Otomasyon Yeterince Kullanılıyor mu?

Birçok yazımda belirttim. Rekabet; rekabet eden tüm tarafların gelişimine, kendine bakmasına ve yeni arayışlara girmesine, hem kalitenin hem de altyapının sağlam temellere oturmasına ciddi katkı sağlar. Rekabet olmayan ortamlarda hiçbir şirket kendini sorgulamaz, yenileme ve gelişme isteği duymaz.

Özel hastane sektöründe rekabetin artması, devletin rekabete ciddi iyileştirmeler yaparak girmesi, yeni kurallar ve denetimler getirmesi, yeni hastanelerin ve gurupların sahaya çıkması, hizmet sunucularının kendilerini sorgulamasına rekabet güçlerini artırmak için arayışlara girmelerine vesile olmuştur.

Devamını oku
  • 1
  • 2