Skip to main content Skip to search

CEO’nun Kaleminden

Sektörümüz Açısından 2017’nin Analizi

Sağlık sektöründe rutin olarak belirli aralıklarla özel sektör ile kamu kesimi biraraya gelir. Kongreler, Ankaraya yapılan ziyaretler ve açılışlar. Bu ortamlarda özel sektör sorunlarını kanun koyucuya anlatma şansını bulur. Yıllardır bu organizasyonların bazılarına bende iştirak ederim. Bu iştiraklerimde gözlemim sürekli aynı sorunların iletilmesi olmuştur. Çözüm adına birşeyler yapılmıyor değil, ancak yeterli olduğu kanaatinde değilim.

Kamu; hizmet satın alan, kural koyan, denetleyen, hizmet veren ve sektörü finanse eden en büyük oyuncu.

Devamını oku

Sağlık Sektöründe İşletmenin Etik Değeri

Etik Değer,

Ülkemizde sağlık sektörünün geldiği noktayı düşünüp, geçmişe göre kıyasladığımızda iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söylerken sektörü gözden geçiriyoruz. Uluslararası hizmet sunucularının yanında, yabancı sermayenin sektöre girmesi, kamu sağlık hizmetleriyle ilgili mevcut durum ve devam eden yatırımlar, sağlığa ulaşımdaki kolaylık bunun en bariz göstergelerindendir. Bunlara bağlı olarak sağlık turizminin artışı da bu görüşümüzü destekler düzeydedir.

Devamını oku

Asgari Ücret Artışı ve Hastanelere Etkileri

Sağlık sektörü ve özellikle bu işin merkezindeki hastane işletmeciliği son dönemlerde hızlı bir büyüme içindedir. Bu büyümenin hep olumlu taraflarını düşünerek bu günlere geldik. Ancak birde işin diğer tarafı var. Yaşanan sıkıntılar.

Hastane İşletmeciliği bir hizmet sektörüdür. Teknolojik altyapı, yatırımın ve insan emeğinin yoğun olduğu bir alandır. Personel giderleri (doktor ve diğer personel) toplam ciroların hastane tipine, yapısına ve işletme başarısına göre %50 ile 65’ı arasındaki bir dilimi oluşturmaktadır.  Bunun anlamı şudur; üretilen ve faturalanıp tahsil edilebilen her 100 birim cirodan 50 ila 65 birimi doktor ve diğer personel maliyetini oluşturuyor. Kalan kısım ile malzeme giderlerinizi ve kalan diğer tüm giderlerinizi karşılayıp sürdürülebilir bir yapı için birkaç birimde artı kar bırakmak durumundasınız.

Devamını oku

Şehir Hastaneleri Projelerine Özel, Yönetim Modelleri ve Öneriler

İçinde bulunduğumuz hareketli günlerde, planlanmış ve uygulaması devam eden güzel çalışmaları maalesef konuşmaya fırsat bulamıyoruz. Bu mecrada yazılacak konu doğal olarak sağlık olacaktır. Toplumun her kesimini ilgilendiren ve başarılı bireylerden oluşan nüfusun temel taşları profesyonel yönetilen sağlık, adalet ve eğitim sistemleridir. Bu alanlardaki projeleri ve iyileştirmeleri en iyi şekilde planlayan iktidarların ise başarısız olma şansı yoktur.

Devamını oku

Sağlık Harcamaları ve Yönetimi

2014 yılı bütçesinde toplam vergi gelirlerinin %22,5’lik kısmı sağlık giderlerine ayrılmıştır. Bu rakam 78,5 milyar TL dir. Bunun üzerine vatandaşların cebinden finanse ettikleri katkıyı da hesaba katarsak rakam 100 milyar TL’nin üzerine çıkmaktadır. Bu yüksek rakamlardan dolayı sağlık sektörü artık ticari işletme anlayışı ile yönetilme zorunluluğu olan bir sektör haline gelmiştir.

Devamını oku

Kamu Hastane Birlikleri ve Verimlilik – 3

Hastanelerde demirbaş yönetiminin önemi,

Hastanelerde hizmet üretimi için medikal ve medikal olmayan demirbaş cihazlar da kullanılmaktadır. Özellikle konu insan sağlığı olduğu için bu demirbaşların yönetiminin ehemmiyeti daha da artmaktadır. Temel olarak şirketlerde envanter kayıtları mali işler tarafından tutulmaktadır. Bunun gerekçesi mali kayıtlar ve amortisman takibinin yapılma gereğidir. Ancak bizim burada üzerinde duracağımız demirbaş yönetimi mali işlerden bağımsız bir anlayışla yönetimdir.

Devamını oku

Kamu Hastane Birlikleri ve Verimlilik – 2

Önceki yazımda özetle Kamu Hastane Birlikleri ve bu çatı altında malzeme yönetimi ayağında verimlilik çalışmaları üzerine düşüncelerimi paylaşmıştım. Bundan sonraki yazılarımda doktor, personel ve diğer gider kalemleri ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım.

Bütçedeki dört ana giderden biriside ‘Doktor Giderleri’dir. Gerçekleşen cironun yaklaşık  %22 ile 45’lik kısmını bu gider kalemi oluşturmaktadır.  Hekimlerin direkt maliyetlerinin yanında bütçedeki diğer kalemlere de direk veya endirekt etkileri vardır. Konu bu yönüyle de önem arz etmektedir.

Devamını oku

Kamu Hastane Birlikleri ve Verimlilik – 1

Bu yıl kasım ayına açıklanan atamalar ile hayata geçirilen Kamu Hastane Birlikleri projesi sağlık politikalarının en stratejik adımlarından birisidir.

Kamu Hastane Birliklerinin kuruluş amacı kamunun verimli ve planlı bir şekilde yönetilerek mevcut kaynaklardan daha fazla verim almak, bütçedeki açığa olumlu yönde katkı sağlamaktır. Ayrıca her yıl artan sağlık hizmeti taleplerini mevcut kaynakları verimli kullanarak ek bütçeye ihtiyaç duymadan karşılamaktır.

Devamını oku

Sağlıkta Yeni Yatırımlar mı Mevcudu Verimli Kullanmak mı?

Sağlık bakanlığı bakanlıklar arasında yetki alanı içerisinde geldiği nokta itibarıyla bence en başarılı olan bakanlık. Ancak bazı konularda farklı düşüncelerim var. Bunları paylaşmak istiyorum.

Bakanlığın yayınlamış olduğu 2011 yılı sağlık istatistiği raporunu detaylı incelediğimizde ilk başta bahsettiğim başarıyı resmi verilerle teyit etmek mümkün. Aynı zamanda bu rapordan bazı durum tespitleri de çıkarılabiliriz. Bakanlık son dönemlerde PPP dediğimiz hastane şehirler projeleri yapmakta ve ihaleler devam etmekte. Bunun yanında mevcut hastanelerin yenilenmesi için Toki ve başka şirketler ile çalışmalar yapmakta. Yine bunun yanında her ilçeye hastane projesi ile hastanesiz ilçe kalmayacak.

Devamını oku
  • 1
  • 2