Sağlık sektöründe rutin olarak belirli aralıklarla özel sektör ile kamu kesimi biraraya gelir. Kongreler, Ankaraya yapılan ziyaretler ve açılışlar. Bu ortamlarda özel sektör sorunlarını kanun koyucuya anlatma şansını bulur. Yıllardır bu organizasyonların bazılarına bende iştirak ederim. Bu iştiraklerimde gözlemim sürekli aynı sorunların iletilmesi olmuştur. Çözüm adına birşeyler yapılmıyor değil, ancak yeterli olduğu kanaatinde değilim.

Kamu; hizmet satın alan, kural koyan, denetleyen, hizmet veren ve sektörü finanse eden en büyük oyuncu.