Etik Değer,

Ülkemizde sağlık sektörünün geldiği noktayı düşünüp, geçmişe göre kıyasladığımızda iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söylerken sektörü gözden geçiriyoruz. Uluslararası hizmet sunucularının yanında, yabancı sermayenin sektöre girmesi, kamu sağlık hizmetleriyle ilgili mevcut durum ve devam eden yatırımlar, sağlığa ulaşımdaki kolaylık bunun en bariz göstergelerindendir. Bunlara bağlı olarak sağlık turizminin artışı da bu görüşümüzü destekler düzeydedir.