2014 yılı bütçesinde toplam vergi gelirlerinin %22,5’lik kısmı sağlık giderlerine ayrılmıştır. Bu rakam 78,5 milyar TL dir. Bunun üzerine vatandaşların cebinden finanse ettikleri katkıyı da hesaba katarsak rakam 100 milyar TL’nin üzerine çıkmaktadır. Bu yüksek rakamlardan dolayı sağlık sektörü artık ticari işletme anlayışı ile yönetilme zorunluluğu olan bir sektör haline gelmiştir.