Hastanelerde demirbaş yönetiminin önemi,

Hastanelerde hizmet üretimi için medikal ve medikal olmayan demirbaş cihazlar da kullanılmaktadır. Özellikle konu insan sağlığı olduğu için bu demirbaşların yönetiminin ehemmiyeti daha da artmaktadır. Temel olarak şirketlerde envanter kayıtları mali işler tarafından tutulmaktadır. Bunun gerekçesi mali kayıtlar ve amortisman takibinin yapılma gereğidir. Ancak bizim burada üzerinde duracağımız demirbaş yönetimi mali işlerden bağımsız bir anlayışla yönetimdir.