Önceki yazımda özetle Kamu Hastane Birlikleri ve bu çatı altında malzeme yönetimi ayağında verimlilik çalışmaları üzerine düşüncelerimi paylaşmıştım. Bundan sonraki yazılarımda doktor, personel ve diğer gider kalemleri ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım.

Bütçedeki dört ana giderden biriside ‘Doktor Giderleri’dir. Gerçekleşen cironun yaklaşık  %22 ile 45’lik kısmını bu gider kalemi oluşturmaktadır.  Hekimlerin direkt maliyetlerinin yanında bütçedeki diğer kalemlere de direk veya endirekt etkileri vardır. Konu bu yönüyle de önem arz etmektedir.