Sağlık bakanlığı bakanlıklar arasında yetki alanı içerisinde geldiği nokta itibarıyla bence en başarılı olan bakanlık. Ancak bazı konularda farklı düşüncelerim var. Bunları paylaşmak istiyorum.

Bakanlığın yayınlamış olduğu 2011 yılı sağlık istatistiği raporunu detaylı incelediğimizde ilk başta bahsettiğim başarıyı resmi verilerle teyit etmek mümkün. Aynı zamanda bu rapordan bazı durum tespitleri de çıkarılabiliriz. Bakanlık son dönemlerde PPP dediğimiz hastane şehirler projeleri yapmakta ve ihaleler devam etmekte. Bunun yanında mevcut hastanelerin yenilenmesi için Toki ve başka şirketler ile çalışmalar yapmakta. Yine bunun yanında her ilçeye hastane projesi ile hastanesiz ilçe kalmayacak.