Skip to main content Skip to search

Archives for Kasım 2011

Hastanelerde Malzeme ve İlaç Gideri Yönetimi

Günümüz hastane yönetimlerinde bütçe yapmak kaçınılmazdır. Bütçe yapmak hem ciro projeksiyonu yapmak ve bunu yönetmek hem de gider projeksiyonu yapmak ve bunu yönetmek demektir. Her ikisi de çeşitli zaman dilimleri için yani aylık ve yıllık yapılabilir. Tüm bunların amacı şirketi bilinmezliklerle değil belirli planlar ve gerçekleştirmelerle yönetme isteğidir. Yapılan bu bütçeler de kurulan raporlama sistemleri ile anlık ölçülüp takip edilebilir. Bu sayede sapmalar hemen tespit edilerek hızlı müdahalelerle düzeltme yoluna gidilir.

Devamını oku

Hastane Yönetimlerinde Yeni Anlayış

Türkiye de özel hastanecilikte yönetim anlayışı son yıllarda ciddi bir değişim gösterdi. Alışılagelmiş tek adamlık yani patron yönetim modelinden büyük çoğunlukla çıkıldı. Aile şirketlerinden kurumsal işletmelere dönüş hızlandı. Devletin sağlık politikaları, yabancı sermayenin girişi ve rekabetin artışı ile bu gelişmeler paralel oluştu.

Kamuda dahi bu anlayış yavaş yavaş hâkim olmaya başlamışken özelin bunun gerisinde kalmaması gerekmektedir. Kamu hastanelerinin ortak noktadan birleştirilerek yönetilmesi, kamu özel ortaklığı olan PPP projeleri buna örnek teşkil etmektedir.

Devamını oku