Birçok yazımda belirttim. Rekabet; rekabet eden tüm tarafların gelişimine, kendine bakmasına ve yeni arayışlara girmesine, hem kalitenin hem de altyapının sağlam temellere oturmasına ciddi katkı sağlar. Rekabet olmayan ortamlarda hiçbir şirket kendini sorgulamaz, yenileme ve gelişme isteği duymaz.

Özel hastane sektöründe rekabetin artması, devletin rekabete ciddi iyileştirmeler yaparak girmesi, yeni kurallar ve denetimler getirmesi, yeni hastanelerin ve gurupların sahaya çıkması, hizmet sunucularının kendilerini sorgulamasına rekabet güçlerini artırmak için arayışlara girmelerine vesile olmuştur.